Over Muziek is Meer

Muziek is Meer is een theoretisch kader en digitaal volgsysteem voor muziek in het speciaal onderwijs, zorg en hulpverlening. Het onderzoekstraject is uitgevoerd door Marijke Smedema en de website is ontwikkeld door Kenmerk Educatief.

Marijke Smedema

Marijke is sinds 2007 muziekdocent en cultuurcoördinator op SO Olivijn te Almere. Op de school zitten leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke en/of (ernstige) meervoudige beperking en langdurig zieke leerlingen. Naast het lesgeven werkt Marijke als trainer voor Musicians without Borders, zit ze in de klankbordgroep voor leraren van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en was ze lid van het ontwikkelteam Kunst & Cultuur bij Curriculum.nu.

“In mijn muzieklessen staat interactie centraal. Muziek maakt op een natuurlijke wijze een verbinding tussen de individu en zijn of haar omgeving. Elke leerling, ongeacht ontwikkelingsniveau of beperking, heeft recht op een passend aanbod dat uitdaagt, ontspant, grenzen verlegt en verbindt..”.

Kenmerk Educatief

Kenmerk Educatief is een full service educatieve uitgeverij voor aanvullend lesmateriaal, zoals lesboekjes, handleidingen, digitale lesmodules, magazines, bordspellen, films en evenementen over onderwerpen die binnen de kerndoelen van het onderwijs vallen. Naast uitgaven in eigen beheer verzorgt Kenmerk Educatief ook uitgaven voor derden, zoals stichtingen, kennisinstituten, sportbonden, bedrijven en overheidsinstellingen. Kenmerk Educatief is een onderdeel van Arko Uitgeverij.

Kenmerk Educatief is nauw betrokken bij Gezonde School en hebben we verschillende gezonde School-activiteiten, zoals de lespakketten Lekker Fit!, HoorToren en SuperChefs, Trammelant in tandenland. Dis zijn allemaal erkende interventies..

Dankwoord

Veel dank gaat uit naar de muziekdocenten van Aventurijn (Almere), Mozarthof (Hilversum), de Parel (Haarlem) en de Talentencampus (Venlo) voor hun inbreng tijdens het onderzoek. Ze dachten kritisch mee en gaven feedback op het theoretisch kader en het volgsysteem. Ook veel dank aan Melissa Bremmer, lector van het Lectoraat Kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, voor de fijne en constructieve begeleiding tijdens het onderzoekstraject.

Het onderzoek werd financieel mogelijk gemaakt door het LerarenOntwikkelFonds (LOF), Stichting Almere Speciaal en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK).